[ PDF Version ]

Молитвата на божията вестителка

Април 1, 1903 (ръкопис 16, 1903)

Тази молитва от Елена Г. Уайт е от сутринната среща, проведена на сесията на Генералната Конференция през 1903 г. в Оукланд, Калифорния, САЩ. Основните въпроси на сесията бяха одобряването на промени в реорганизацията на Генералната конференция от 1901 г., деноминационната собственост на санаториума Батъл Крийк, и бъдещото местоположение на издателството “Ревю и Хералд“.

И двете институции бяха изгорели до основи. Първо главната сграда на санаториума на 18 февруари 1902 г., а след това централната сграда на издателство на 30 декември 1902 г.

Старите английски „Thees“ и „Thous“ на тази молитва са актуализирани до настоящия английски стил и препратките към Библията са променени на NKJV.

Небесни Отче, Ти си казал: „Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.” [Матей 7:7.] Небесен Отче, имаме нужда от Твоя Свят Дух. Ние не искаме да работим сами, но да работим в единство с Бога. Искаме да бъдем в положение, в което Святият Божий Дух да бъде с нас със своята съживяваща, освещаваща сила. Ще се изявиш ли още тази сутрин! Ще премахнеш ли всяко съмнение и всеки тъмен облак!

Ние идваме при Теб, състрадателен Изкупителю; и ние Те молим, заради Христа – заради Твоя собствен Син, Отче наш, да изявиш силата Си всред хората си тук. Искаме мъдрост, искаме правда, искаме истина, искаме Святият Ти Дух да бъде с нас.

Ти си ни възложил едно велико дело, което трябва да бъде извършено в полза на онези, които са в истината и в полза на онези, които са в неведение за нашата вяра; и, Господи, тъй като си дал на всеки човек определена работа, ние Те умоляваме Светият Дух да впечатли човешкият ни ум по отношение на сериозността на работата, която е възложена върху всяка отделна душа, според Твоята заповед. Искаме да бъдем одобрени; ние искаме да бъдем осветени напълно; искаме да бъдем подготвени за работата; и тук, точно тук, в тази сесия на Конференцията, ние искаме да видим откровение на Светия Божи Дух. Искаме светлина, Господи — Ти си Светлината. Искаме истината, Господи — Ти си Истината. Ние търсим правилния път –  Ти си Пътят.

Господи, умолявам Те да ни дадеш мъдрост за да разберем, че трябва лично да  отворим сърцето си за Исус Христос, за да може чрез Святия Дух, Той да влезе и да ни преобрази според божествения образ. О, татко мой, татко мой! разтопи и покори сърцата ни. Тази сутрин ние желаем да се предадем изцяло на Теб; помогни ни да се откажем от нашата воля, от нашия път, от нашия начин на живот, който не е в хармония с пътя и волята на Бог; ние желаем да приемем Господния път, Господната воля, Господния съвет. Ела, о, ела всред нас тази сутрин, докосни сърцата ни, млади и стари. По особен начин въздействай върху сърцата на онези, които се занимават с евангелските истини, за да могат всички те да бъдат осветени с ярките лъчи, които Ти позволяваш да озаряват Твоето Слово, за да може Твоите наставления да достигнат до човешкото разбиране със силата и Духа на живия Бог.

Ние признаваме пред Теб, че не сме почитали името Ти, както трябва. Ние признаваме пред Теб, че трябва да бъдем съкрушени. Ние желаем точно сега да се покаем отново; ние желаем точно сега да осъзнаем какво е Христос за нас и какви сме ние и какви трябва да бъдем като Негови съработници – „Божии съработници“. [1 Коринтяни 3:9.]

О, Отче мой, нека всяка душа, която е объркана, всяка душа, която не може да разбере и види пътя, покажи и пътя толкова ясно, че мъглата да бъде премахната,  че облакът да премине, за да може Слънцето на правдата да блесне в ума и в душата и. Измий ни и ще бъдем чисти, Господи. Нека топящата се милост, Твоята милост, да влезе във всяко сърце; и тогава, когато осъзнаем разтапящата се милост на един състрадателен и любящ Спасител, сърцата ни, отново обединени, ще бият в унисон и всички ще застанем рамо до рамо за напредъка на това велико дело.

Не можем да си позволим да бъдем безразлични, Господи; не можем да си позволим да работим противно един на друг. Трябва да се доверим на Теб; и ние те молим тази сутрин, да позволиш на Светия си Дух да бъде между нас. Ние сме готови да приемем Утешителя; ние отваряме вратата на сърцето си и каним Спасителя да влезе там. Ние Те обичаме, скъпи Спасителю; Знаеш, че те обичаме. Ние сме завладени от Теб и желаем всяка душа да гледа непрекъснато към Теб, Ти, който си Авторът и Завършителят на нашата вяра.

Ела Господи Исусе, ела и ни вземи такива каквито сме, и ни облечи с дрехата на Твоята праведност. Вземи греховете ни. Спасителю наш, Ти дойде на земята, за да направиш точно това. Ние се разкайваме за греховете си; съжаляваме за всяко отделяне от Теб; молим те да простиш нашите прегрешения, за да можем да покажем на света, че имаме Спасител, който е в състояние да отнеме греховете ни и да ни вмени собствената Си праведност.

Господи, ние Те приемаме сега; ние Те приемаме сега; ние вярваме в Теб сега; и ние Те молим да оставиш Твоя Свят Дух да ни осени точно сега. В този момент ела и посети това събрание; и нека ангелите, които те придружават, да докоснат всяко място и всяко сърце; и нека всеки човек осъзнае какво „аз“ трябва да направя. Нека всеки гледа не към човека, а към Христос – към Този, който умря, за да ни спаси. Ние сме спасени от Теб, Господи; ние гледаме на Тебе, Господи. О, нека Твоята сила дойде върху нас, за да ни каже, че греховете ни са простени. Ти си ни обещал: „Ще ви дам ново сърце. [Езекиил 36:26.] Ние желаем сърцата ни да бъдат обновени, Господи; копнеем за това.

Благослови нашите служещи братя. Благослови всички работещи в нашите институции. Ние не искаме да унищожиш тези институции; ние не искаме да видим тяхното влияние заличено. Ние искаме Ти просто да отнемеш всичко, което не е наред в сърцето, живота, характера на всеки работник, за да може всяка Твоя институция да прослави името Ти. Нуждаем се от всеки един от тях.

О, Спасителю мой, Ти който си проявил състрадание към всички нас, отново Те молим да ни дариш огромна част от Твоята милост, Твоята пълнота, Твоето състрадание, Твоята вечна любов. Ела, Господи Исусе, и ни направи приемници на Твоето божествено естество, за да победим покварата, която е в света чрез похот. О, нека Христовият Дух, Божията любов, утеши всяко сърце тази сутрин! Прогони тъмнината, прогони измамните сили на врага и нека Твоят глас и Твоят Дух и Твоята любов изпълнят душите ни, за да можем да бъдем заедно в небето с Христос Исус; Слава на името Ти. Амин!

(Превод от Английски: Цвети и Теодор Левтерови)