[ PDF Version ]

Rugăciunea Mesagerului Domnului

1 aprilie 1903 (Ms 16, 1903)

Această rugăciune a Elenei G. White a fost înălțată într-o întâlnire de dimineață din cadrul sesiunii Conferinței Generale din 1903, din Oakland, California, SUA. Problemele majore discutate în cadrul acelei sesiuni au fost aprobarea ajustărilor cu privire la reorganizarea Conferinței Generale din 1901, proprietatea denominațională a Sanatoriului Battle Creek și viitoarea locație a editurii Review and Herald.

Ambele instituții arseseră din temelii. Mai întâi clădirea principală a sanatoriului, pe 18 februarie 1902 și apoi clădirea centrală a editurii, pe 30 decembrie 1902.

Tată ceresc, Tu ai spus: "Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide". [Matei 7:7.] Tată Ceresc, avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt. Nu vrem să lucrăm singur ci vrem să fim uniți cu Tine. Vrem ca Duhul Sfânt să fie peste noi cu puterea Sa înviorătoare și sfințitoare. Te rugăm să Te manifești Tu Însuți în mijlocul nostru chiar în această dimineață și să înlături orice ceață și orice urmă de întuneric!

Venim la Tine, Răscumpărătorul nostru plin de compasiune și Îți cerem, în numele Domnului Hristos - de dragul propriului Tău Fiu, Tată, să Îți manifești puterea în favoarea poporului Tău de aici. Vrem înțelepciune, vrem neprihănire, vrem adevăr, vrem ca Duhul Sfânt să fie cu noi.

Ne-ai încredințat o mare lucrare care trebuie să înainteze pentru cei care cunosc adevărul, cât și pentru cei care nu au auzit de credița noastră; și, Doamne pentru că ai dat fiecăruia o lucrare de făcut, Te rugăm ca Duhul Sfânt să impresioneze mintea omenească în ceea ce privește povara lucrării care îi revine fiecărui suflet în parte, conform chemării Tale. Vrem să fim căliți; vrem să fim sfințiți până la capăt; vrem să fim pregătiți pentru lucrare; și aici, chiar aici, în această sesiune a Conferinței Generale, vrem să vedem o revelație a Duhului Sfânt. Vrem lumină, Doamne, - Tu ești Lumina. Vrem adevărul, Doamne, - Tu ești Adevărul. Vrem calea cea bună - Tu ești Calea.

Doamne, Te implor să fim cu toții suficient de înțelepți pentru a discerne că trebuie ca fiecare dintre noi să ne deschidem inima pentru ca Isus Hristos, prin Duhul Sfânt, să intre să ne modeleze și să ne transforme după chipul Său divin. O, Tată, Tatăl meu, topește și supune inimile noastre. Dorim în această dimineață să ne predăm cu totul Ție; dorim să renunțăm la voința noastră, la calea noastră, la felul nostru de a acționa care nu a fost în armonie cu voința și calea Ta; dorim să acceptăm calea Ta, voia Ta, sfatul Tău. Vino, o, vino în mijlocul nostru chiar în această dimineață și mișcă inimile celor tineri și celor în vârstă. Impresionează în mod special inimilor celor care se ocupă de adevărurile biblice, pentru ca să fie luminate de razele strălucitoare care Tu îngădui să strălucească asupra Cuvântului Tău și astfel învățătura Ta să ajungă să fie înțeleasă prin puterea și prin Duhul Tău, Dumnezeul cel viu.

Recunoaștem înaintea Ta că nu am onorat Numele Tău așa cum ar fi trebuit. Recunoaștem în fața Ta că avem nevoie să ne zdrobești inimile. Dorim să fim reconvertiți chiar acum; dorim să ne dăm seama în acest moment ce înseamnă Hristos pentru noi, cine suntem noi și ce putem fi pentru El în calitate de colaboratori ai Săi - "colegi de muncă ai lui Dumnezeu". [1 Corinteni 3:9.]

O, Tatăl meu, fă ca fiecărui suflet confuz, fiecărui suflet care nu poate înțelege și nu poate vedea calea, să-i fie clar prezentată calea Ta, astfel încât ceața să fie îndepărtată și norul să treacă, astfel încât Soarele neprihănirii să strălucească în camerele minții și în templul sufletului. Spală-ne și vom fi curați, Doamne. Fă ca mila, mila Ta, să topească fiecare inimă; și atunci când vom înțelege mila salvatoare a Mântuitorului nostru iubitor și plin de compasiune, inimile noastre, din nou unite, vor bate la unison, și vom sta toți umăr lângă umăr pentru a face să avanseze această mare lucrare.

Nu ne putem permite să fim indiferenți, Doamne; nu ne putem permite să lucrăm unul împotriva celuilalt. Trebuie să ne încredem în Tine și Îți cerem, chiar în această dimineață, ca Tu să lași Duhul Sfânt să coboare peste noi. Suntem gata să primim Mângâietorul; deschidem ușa inimii și Îl invităm pe Mântuitorul nostru să intre. Te iubim, dragă Mântuitorule; Știi că Te iubim. Vedem în Tine cea mai de preț comoară și dorim ca fiecare suflet să privească în mod constant la Tine, Autorul și Desăvârșitorul credinței noastre.

Vino, Doamne Isuse, vino și ia-ne așa cum suntem și acoperă-ne cu haina neprihănirii Tale. Curățește-ne de păcatele noastre. Mântuitorul nostru, Tu ai venit pe pământ ca să faci acest lucru. Ne pocăim de greșeli; ne pare rău pentru fiecare îndepărtare de Tine; și Te rugăm să ne ierți fărădelegile noastre, ca să arătăm lumii că avem un Mântuitor care poate să ne ia păcatele și să ne acorde neprihănirea Sa.

Doamne, Te acceptăm acum; Te primim acum; credem în Tine acum; și Îți cerem să reverși Duhul Tău cel Sfânt peste noi chiar acum. Te rugăm, intră chiar acum în această casă și fie ca îngerii care Te însoțesc să meargă în dreptul fiecărui loc, în dreptul fiecărei inimi; și fie ca fiecare persoană să înțelegă ce are de făcut. Fie ca fiecare să privească nu la oameni, ci la Hristos - la Cel care a murit pentru a ne salva. Noi suntem salvați de Tine, Doamne; noi privim la Tine, Doamne. O, fie ca puterea Ta să se reverse peste noi și să ne spună că păcatele ne sunt iertate. Tu ai promis: "Vă voi da o inimă nouă". [Ezechiel 36:26.] Dorim să ne reînnoiești inimile, Doamne, tânjim după aceasta.

Binecuvântează-i pe frații angajați în lucrarea Ta. Binecuvântează-i pe toți cei care au funcții de conducere în instituțiile noastre. Nu vrem să distrugi aceste instituții, nu vrem să le vedem influența știrbită. Vrem ca Tu să îndepărtezi pur și simplu tot ceea ce este greșit în inima, viața și caracterul fiecărui lucrător, pentru ca să poți folosi fiecare instituție pe care ai înființat-o pentru a glorifica Numele Tău. Avem nevoie de fiecare dintre ele.

O, Mântuitorul meu, Tu, care ai arătat compasiune față de noi toți, Îți cerem din nou să ne dăruiești o porție bogată din mila Ta, din plinătatea Ta, din compasiunea Ta, din dragostea Ta veșnică. Vino, Doamne Iisuse, și fă-ne părtași ai naturii Tale divine, ca să biruim stricăciunea care este în lume prin pofte. O, fie ca Duhul lui Hristos, dragostea lui Dumnezeu, să mângâie fiecare inimă în această dimineață! Alungă întunericul, îndepărtează puterile înșelătoare ale vrăjmașului și lasă ca vocea Ta, Duhul Tău și dragostea Ta să intre în sufletele noastre, ca să putem ședea împreună cu Hristos Isus în locurile cerești și pentru ca numele Tău să primească toată Gloria care I se cuvine. Amin!

Text tradus de Mihaela Macri